Home ข่าวอัพเดต ไขข้อข้องใจ “ห้องสมุดดิจิทัล” มีดียังไง มาดูกันเลย

ไขข้อข้องใจ “ห้องสมุดดิจิทัล” มีดียังไง มาดูกันเลย

by readdoo
มีดียังไง

ไขข้อข้องใจ “ห้องสมุดดิจิทัล” มีดียังไง มาดูกันเลย

ห้องสมุดดิจิทัล หรือที่เรียกว่าห้องสมุดออนไลน์ คือ ห้องสมุดอินเทอร์เน็ต คือที่เก็บข้อมูลดิจิทัลหรือคอลเล็กชันดิจิทัล เป็นฐานข้อมูลออนไลน์ของวัตถุดิจิทัลที่สามารถรวมข้อความ ภาพนิ่ง วิดีโอ เสียง เอกสารดิจิทัล หรืออย่างอื่นได้ รูปแบบสื่อดิจิทัลหรือห้องสมุดใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ออบเจ็กต์อาจประกอบด้วยเนื้อหาดิจิทัล เช่น ภาพพิมพ์หรือภาพถ่าย ตลอดจนเนื้อหาดิจิทัลที่สร้างขึ้นในขั้นต้น เช่น ไฟล์โปรแกรมประมวลผลคำ หรือโพสต์ในโซเชียลมีเดีย นอกจากการจัดเก็บเนื้อหาแล้ว ห้องสมุดดิจิทัลยังมีวิธีการจัดระเบียบ ค้นหา และเรียกค้นเนื้อหาที่อยู่ในคอลเล็กชันอีกด้วย

ห้องสมุดดิจิทัลสามารถแตกต่างกันมากได้ในขนาดและขอบเขต และสามารถดูแลโดยบุคคลหรือองค์กร เนื้อหาดิจิทัลอาจถูกจัดเก็บในเครื่องหรือเข้าถึงได้จากระยะไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การดึงข้อมูลเหล่านี้ทำให้ระบบสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านการทำงานร่วมกันและความยั่งยืน

ความหมายของห้องสมุดดิจิทัล

ห้องสมุดดิจิทัล (digital library) เป็นห้องสมุดในยุคดิจิทัลที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอ รูปภาพ หรือการบันทึกเสียง ห้องสมุดดิจิทัลตอบสนองความต้องการในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผู้เรียน Generation Z และ Y ที่เติบโตขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อออนไลน์ ห้องสมุดคลาสสิกแต่เดิมเต็มไปด้วยหนังสือและเป็นสถานที่สำหรับนั่งเรียนคนเดียวเป็นหลัก ไม่ใช่คำตอบสำหรับความต้องการการเรียนรู้ในปัจจุบันของคนเหล่านี้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดปัญหาหนังสือล้นที่ใช้พื้นที่จัดเก็บมากขึ้นทุกวัน การสั่งซื้อหนังสือที่เป็น e-book ที่ผู้สนใจสามารถยืมออนไลน์ผ่านระบบห้องสมุดและอ่านบนแท็บเล็ตส่วนตัวได้

ข้อดี-ข้อเสียของห้องสมุดดิจิทัล

ข้อดี

1. ลดปัญหาในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล เพราะสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว

2. ผู้ใช้สามารถเข้าถึงห้องสมุดดิจิทัลอื่น ๆ ได้ด้วย นอกเหนือจากห้องสมุดดิจิทัลของตนเอง

3. สามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

4. สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน แค่มีอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต ก็สามารถเข้าถึงห้องสมุดดิจิทัลได้

5. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล เพราะเป็นการจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์

6. ประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพราะแค่อยู่บ้านก็เข้าถึงข้อมูลได้

7. ทุกคนมีโอกาสในการสืบค้น เข้าถึงข้อมูล โดยไม่มีเวลาและสถานที่เป็นอุปสรรค

ข้อเสีย

1. จำเป็นต้องมีอุปกรณ์และอินเทอร์เน็ต จึงจะสามารถเข้าใช้งานห้องสมุดดิจิทัลได้

2. ต้องมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

และนี่ก็คือความหมายและข้อดีข้อเสียของห้องสมุดดิจิทัล หรือห้องสมุดออนไลน์ที่หลาย ๆ คนรู้จัก จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตของเราเป็นอย่างมาก รวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งทรัพยากรเช่นนี้ ซึ่งทำให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้นจริง ๆ อย่าลิมรับฟังข่าวสารใหม่ๆได้ที่ readdoo

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment