Home ข่าวอัพเดต แนะนำการวิจารณ์หนังสือ

แนะนำการวิจารณ์หนังสือ

by readdoo
หนังสือ

แนะนำการวิจารณ์หนังสือ

การเขียนวิจารณ์หนังสือไม่ใช่แค่บทสรุป เพราะมันเป็นโอกาสของคุณที่จะนำเสนอการอภิปรายที่สำคัญของหนังสือเล่มนั้น ๆ เพื่อให้ผู้อื่นทราบถึงสิ่งที่คาดหวัง ไม่ว่าคุณจะเขียนรีวิวเป็นงานหรือเป็นโอกาสในการเผยแพร่ คุณควรรวมการอ่านเชิงวิเคราะห์ที่ถูกต้องเข้ากับความรู้สึกส่วนตัวที่ชัดเจน การทบทวนหนังสือที่มีประสิทธิภาพจะอธิบายถึงสิ่งที่อยู่ในหน้านี้ วิเคราะห์ว่าหนังสือพยายามบรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร และแนวคิด ความคิดเห็นที่โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

จะวิจารณ์หนังสือต้องทำอย่างไร

1. อ่านหนังสือและจดบันทึก 

ถ้าเป็นไปได้ ให้อ่านหนังสือหลาย ๆ ครั้ง เนื่องจากการอ่านซ้ำมักจะทำให้ผู้อ่าน (หรือนักวิจารณ์) มองเห็นแง่มุมต่าง ๆ ของเรื่องราว ฉาก และตัวละครในรูปแบบใหม่หรือแตกต่าง

  • จดบันทึกในสมุดบันทึกหรือใช้เครื่องบันทึกเสียงเพื่อบันทึกความคิดหรือความประทับใจที่มีต่อหนังสือขณะที่คุณอ่าน ไม่จำเป็นต้องเรียบร้อยหรือสมบูรณ์แบบ แนวคิดคือการระดมความคิดเกี่ยวกับความประทับใจที่คุณอาจมีต่อหนังสือเล่มนี้
  • พยายามสรุปส่วนสำคัญของหนังสือที่คุณกำลังตรวจสอบเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจว่าหนังสือมีโครงสร้างอย่างไร

2. นึกถึงประเภทของหนังสือและ/หรือสาขาวิชา 

พิจารณาว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะสมหรือไม่เข้ากับประเภทหรือสาขาวิชาที่ศึกษาหรือไม่ หากจำเป็น ให้ใช้แหล่งข้อมูลภายนอกเพื่อทำความคุ้นเคยกับหัวข้อและประเภทของหนังสือ

3. กำหนดข้อโต้แย้งและประเด็นสำคัญของหนังสือ 

หัวข้อมักจะเป็นบทเรียนหรือข้อความโดยรวมที่ผู้อ่านรับรู้ระหว่างบรรทัด ชุดรูปแบบนี้ยังสามารถประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานและเป็นสากลที่สำรวจในหนังสือ ผู้เขียนอาจนำเสนอประเด็นต่าง ๆ ในการเขียน โดยเฉพาะการเขียน ธีมเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนข้อโต้แย้งที่หนังสือกำลังทำอยู่

4. พิจารณารูปแบบการเขียนของผู้เขียน 

ถามตัวเองว่าสไตล์นี้เหมาะกับผู้อ่านหนังสือเล่มนี้หรือไม่ โปรดจำไว้ว่าหมวดหมู่ของการเขียนและรูปแบบ คือลักษณะที่แสดงหรือดำเนินการเรื่อง ดังนั้น ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ใช้ ผู้เขียนสามารถนำเสนอมุมมองที่แตกต่างกันไปยังกลุ่มผู้อ่านได้

5. คิดว่าผู้เขียนพัฒนาประเด็นหลักหรือประเด็นหลักในหนังสือได้ดีเพียงใด ครอบคลุม/ไม่ครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง? ทำไม? 

การหาช่องว่างในกรอบเวลาหรือการพัฒนาตัวละครในนิยาย หรือการครอบคลุมและการวิเคราะห์ในเรื่องราวสามารถช่วยให้คุณคิดอย่างมีวิจารณญาณได้ เช่นเดียวกัน การสังเกตองค์ประกอบที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดีของหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณมีจุดเด่นในการรีวิว

6. จดรูปแบบของหนังสือ 

องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น เลย์เอาต์ของหนังสือ การเข้าเล่ม การพิมพ์ ฯลฯ สามารถจัดเตรียมกรอบและบริบทให้กับหนังสือได้ หากผู้เขียนให้ข้อมูลรอง เช่น แผนที่ แผนภูมิ และภาพวาด ให้พิจารณาเสมอว่าพวกเขาสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมกับธีมและข้อโต้แย้งของหนังสืออย่างไร

7. ประเมินว่าหนังสือประสบความสำเร็จเพียงใด 

ผู้เขียนประสบความสำเร็จในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์โดยรวมของหนังสือเล่มนี้ และคุณพอใจกับตอนจบของหนังสือเล่มนี้หรือไม่ คุณจะแนะนำหนังสือเล่มนี้ให้กับผู้อื่นหรือไม่?

นี่ก็คือวิธีในการวิจารณ์หนังสือเบื้องต้น การวิจารณ์หนังสือ หรือรีวิวหนังสือที่ดีนั้น เราต้องทำความเข้าใจ มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของหนังสือเล่มนั้น ๆ ก่อน เพื่อที่จะได้สามารถเขียนเผยแพร่สิ่งที่เราวิเคราะห์ได้อย่างเป็นมืออาชีพ readdoo

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment