Home หนังสือ E-book กับการเปลี่ยนโฉมหนังสือ

E-book กับการเปลี่ยนโฉมหนังสือ

by readdoo
E-book

E-book กับการเปลี่ยนโฉมหนังสือ

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง อย่าง E-book ที่เข้ามา ในยุคดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของมนุษยชาติ คือการถ่ายทอดความรู้และสร้างสังคมที่ดีขึ้น ดังที่เราเห็น ภาคการศึกษากำลังเปลี่ยนกระบวนการพื้นฐานโดยพื้นฐานในขณะที่โรงเรียนก้าวไปสู่ยุคดิจิทัลและการเข้าสู่ระบบ ด้วยอีเลิร์นนิงในห้องเรียน เช่นเดียวกับการทำงานและกลุ่มสนทนาออนไลน์ เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าไอทีมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตประจำวันของเรา 

E-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ คำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในความรู้สึกของใครหลาย ๆ คน แต่อีกไม่นานคงได้รู้จัก ในหมู่ผู้อ่าน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมห้องสมุดซึ่งในอนาคตจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดดิจิทัลและห้องสมุดเทคโนโลยีเสมือน นี่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในศตวรรษที่ 21 วันนี้ readdoo จะพามาดู

E-book คืออะไร

Electronic Book (E-Book) หรือ “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” ซึ่งจัดทำขึ้นโดยระบบคอมพิวเตอร์และสามารถอ่านจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เสมือนว่าอ่านจากหนังสือโดยตรงบนกระดาษ แต่ไม่มีผลผูกพันเหมือนหนังสือกระดาษ E-book ทำได้หลายอย่าง มีลิงค์ (Link) กับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพราะอยู่บนเครือข่าย www และมีบราวเซอร์ที่ทำหน้าที่ดึงข้อมูลมาแสดง ตามที่เราต้องการท่องอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป แต่ในฐานะระบบหนังสือบนเครือข่ายเท่านั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงข้อความ ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้ เราสามารถอ่านหนังสือ ค้นหาข้อมูล และถามคำถามได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกจากอินเทอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นไฟล์ข้อมูล ประเภทของข้อความ (Text File) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักการของ HTML (Hyper Text Mask Language) ที่ใช้เขียนโปรแกรมผ่านคอมพิวเตอร์ เครือข่ายซอฟต์แวร์ที่ใช้กับ e-book ปัจจุบันมี 2 ประเภท คือ ซอฟต์แวร์สำหรับเขียนข้อมูลลงใน E-Book และซอฟต์แวร์อ่าน

วิวัฒนาการของ E-book

แนวคิดของ E-books เกิดขึ้นหลังจากปี 1940 ซึ่งปรากฏในนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องหนึ่ง หลักการใหม่ของการคำนวณแบบเดิม IBM มีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า Book Master อิเล็กทรอนิกส์ในปี 1980 และก่อนปี 1990  ในช่วงแรกมี 2 ส่วน คือ เรื่องเกี่ยวกับคู่มืออ้างอิงและการศึกษาด้านความบันเทิง งานอ้างอิง มักเกี่ยวข้องกับการผลิตและเผยแพร่เอกสารวิชาการไปพร้อม ๆ กัน โดยมีข้อจำกัดทางเทคโนโลยีที่กว้างขวาง เช่น ปัญหาของจอภาพที่มีขนาดเล็ก อ่านยาก อายุการใช้งานแบตเตอรี่สั้น ไม่มีการปกป้องข้อมูล ซึ่งเป็นปัญหาลิขสิทธิ์ ต่อมาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเข้ามาช่วยให้ E-Book ก้าวหน้าเร็วขึ้นจนสามารถ บรรลุหนังสือที่สมบูรณ์แบบ เพราะแล็ปท็อปบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อให้ E-Books มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดี นอกจากนี้ อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมมากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายน้อยลง ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูล สามารถส่งข้อมูลในแต่ละครั้ง การเข้ารหัสอยู่ในสถานที่ การพัฒนา E-Book มุ่งเป้าไปที่ความบางและสามารถพิมพ์ทุกอย่างได้เท่ากระดาษ ให้เหมือนจริงมากที่สุด
ที่มา https://www.gotoknow.org/posts/492822

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment